28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล  

Continue reading


พิธีถวายเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรม ณ วัดช่องลม

พิธีถวายเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรม ณ วัดช่องลม เชิงสะพานนนทบุรี จ.นนทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  

Continue reading


นักเรียนชั้น ม.5 และม.6 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนชั้น ม.5 และม.6 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในวันเข้าพรรษา(14 ก.ค.65)   ภาพบรรยากาศการสวดโอ้เอ้วิหารราย (14 ก.ค. 2565) และการซ้อมสวดรวมในภาคเช้าที่บริเวณรอบระเบียงคด รวมทั้งการซ้อมสวดเหมือนจริงประจำศาลาราย (เพื่อเตรียมสวดรับเสด็จฯ)ในภาคบ่าย  

Continue reading


การสวดโอ้เอ้วิหารราย นักเรียนชั้นม.1และม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.5 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ก่อนวันเข้าพรรษา   ภาพบรรยากาศการสวดโอ้เอ้วิหารราย พุทธศักราช 2565 วันแรกของช่วงเข้าพรรษา (12 ก.ค. 2565) ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  

Continue reading


รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564   กดเพื่อเข้าไปดู  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)โรงเเรียนอัมพรไพศาล ปีการศึกษา 2564    

Continue reading