การสวดโอ้เอ้วิหารราย นักเรียนชั้นม.1และม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.5 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ก่อนวันเข้าพรรษา

 

ภาพบรรยากาศการสวดโอ้เอ้วิหารราย พุทธศักราช 2565 วันแรกของช่วงเข้าพรรษา (12 ก.ค. 2565) ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง