นักเรียนชั้น ม.5 และม.6 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนชั้น ม.5 และม.6 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในวันเข้าพรรษา(14 ก.ค.65)

 

ภาพบรรยากาศการสวดโอ้เอ้วิหารราย (14 ก.ค. 2565) และการซ้อมสวดรวมในภาคเช้าที่บริเวณรอบระเบียงคด รวมทั้งการซ้อมสวดเหมือนจริงประจำศาลาราย (เพื่อเตรียมสวดรับเสด็จฯ)ในภาคบ่าย