พิธีถวายเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรม ณ วัดช่องลม

พิธีถวายเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรม ณ วัดช่องลม เชิงสะพานนนทบุรี จ.นนทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2565