นักเรียนชั้นม.1และชั้นม.5เข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนชั้นม.1และชั้นม.5เข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา(ช่วงกลางพรรษา) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  

Continue reading


12 สิงหาคม 2565

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล  

Continue reading