นักเรียนชั้นม.1และชั้นม.5เข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนชั้นม.1และชั้นม.5เข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา(ช่วงกลางพรรษา) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565