การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล – รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 108,617 คะแนน เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ค้าไม้ ห้อง ป.6/2 -รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 76,581 คะแนน เด็กหญิง นภาศิริ ศิริสุวรรณ ห้อง ป.6/1 -รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) รางวัลที่ […]

Continue reading


รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ – สอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

  รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี – การแข่งขันประเภท “ตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น” นางสาววรษา ธัมนุวัติ นักเรียนชั้น ม.๖ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๖๐๐ บาท นางสาวพิชญ์สินี ทิพสน นักเรียนชั้น ม.๖ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๔๐๐ บาท – การแข่งขันประเภท คลิปวีดีโอ “พากย์การ์ตูนญี่ปุ่น” นางสาวศศิร์กร วรรธนาเศรษฐ์ นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร นางสาวกานต์ทิตา ดิเรกรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร นางสาวพรรษา ยุวนวรรธนะ นักเรียนชั้น ม.๕ […]

Continue reading