รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ – สอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 

รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

– การแข่งขันประเภท “ตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น”
นางสาววรษา ธัมนุวัติ นักเรียนชั้น ม.๖ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๖๐๐ บาท
นางสาวพิชญ์สินี ทิพสน นักเรียนชั้น ม.๖ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๔๐๐ บาท

– การแข่งขันประเภท คลิปวีดีโอ “พากย์การ์ตูนญี่ปุ่น”
นางสาวศศิร์กร วรรธนาเศรษฐ์ นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร
นางสาวกานต์ทิตา ดิเรกรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร
นางสาวพรรษา ยุวนวรรธนะ นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๘๐๐ บาท

– การแข่งขันประเภท คลิปวีดีโอ “รีวิวการ์ตูนญี่ปุ่น”
นางสาวศศิร์กร วรรธนาเศรษฐ์ นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๖๐๐ บาท

– การแข่งขันประเภท “ร้องเพลงญี่ปุ่น”
นางสาวนพรดา วงศ์ศิริ นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๘๐๐ บาท

– การแข่งขันประเภท “วาดการ์ตูนญี่ปุ่น”
นางสาวพรรษา ยุวนวรรธนะ นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๘๐๐ บาท
นางสาววริศรา ขำสุด นักเรียนชั้น ม.๕ แผน ๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เกียรติบัตร โรงเรียนมอบให้ ๘๐๐ บาท

โรงเรียนมอบให้คุณครูผู้เตรียมความพร้อม ๔,๘๐๐ บาท
ครูอรพินธ์ กังสรานุวัตถ์
ครูพชร ทองประศรี