กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565

– นักเรียนประจำเข้าหอ วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565
เวลา 8.30 – 17.30 น.

– นักเรียนเปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565