โครงการวิจัย การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และการฟื้นฟูประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วันอาทิตย์ ที่ 25 ธ.ค. 65 นักเรียนฝึกหัดโขน ร.ร.อัมพรไพศาล ได้ร่วมกิจกรรม “โครงการวิจัย การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และการฟื้นฟูประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยจัดการแสดงโขน ชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ณ เวทีการแสดงในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ท่าน้ำปากเกร็ด จ.นนทบุรี เวลา 10.00 น. หนุมานแสดงโดย ด.ช.ฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ชั้น ป.6/1 นางสุพรรณมัจฉา ด.ญ.ฐิมากร แก้วสุข ชั้น ป.5/1 ฝึกซ้อมโดย ครูพุทธณกร สุนทรวงษ์ และคุณครูสมชาย กุลเกิด (ครูสอนโขนในโครงการโขนอัมพรไพศาล)

Continue reading


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ มีทั้งหมด 10 กิจกรรม ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าร่วม ดังนี้

Continue reading


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี  

Continue reading