กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี