การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็ก เสาร์ที่ 14 มกราคม เทศบาลบางคูวัด ร่วมประกวดตำส้มตำลีลา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รางวัล 4,000 บาท และ แสดงลีลาประกอบเพลง ส้มตำ เพลงรากไทย   นักเรียนที่เข้าการแข่งขัน ด.ญ เมธาพร รัศมิทัต ม.1/2 ด.ญ ศุภิสรา โอสถอภิรักษ์ ม.2/1 ด.ญ อาทิตยา บุญลือพันธ์ ม.2/4   นักเรียนที่เป็นผู้แสดง 1.นางสาววัลภา ชินวัฒนา ม.5 แผน4 2.นางสาวเขมจิรา บุญมี ม.5 แผน2 3.นางสาวเณศรา ประเสริฐราชกิจ ม.3/2 4. นางสาวอรกัญญา ธีรนันทพิชิต ม.3/2 5. นางสาวเจษศิกานต์ ชายสมุทร ม.4 แผน 5   ครูผู้ฝึกสอน ครูจิราภรณ์ สุวรรณวนิช

Continue reading


มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 1. ระดับชั้น ป.1 -3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1.ด.ช.ณภัทร ควรอนันต์ ป.3/1 2. ด.ญ.ณิชมน แร็กแร็ก ป.3/1 3. ด.ญ.กรกนก เครือกนก ป.3/1 (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 400 บาท ) ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา (โรงเรียนมอบให้ 400 บาท)   2. ระดับชั้น ป. 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. ด.ญ.ชญาดา หล่อทอง ป.6/1 2. ด.ช.ปกป้อง รัตนเมตตา ป.6/1 3. ด.ช.ฌานปการณ์ สืบวงศ์ตระกูล ป.6/1 (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท) ครูผู้เตรียมความพร้อม […]

Continue reading


มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

Continue reading


กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตสมทบสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานธนาคารเลือด สถาบันโรคทรวงอก มาออกหน่วยรับบริจาคที่หอประชุมพรวดี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 กิจกรรมครั้งนี้ ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 58 ยูนิต ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คุณครู และนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ และพบกับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ค่ะ

Continue reading


มอบของขวัญวันเด็ก กิจกรรมวันเด็กของสถานสงเคราะห์ในปี 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 อาจารย์ทิพสุดา ลัดพลี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู พร้อมกับนักเรียนอัมพรไพศาล มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กของสถานสงเคราะห์ในปี 2566 ค่ะ

Continue reading


“ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

โรงเรียนอัมพรไพศาล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


กิจกรรม”อวยพรปีใหม่ 2566″

กิจกรรม”อวยพรปีใหม่ 2566″ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมอวยพรปีใหม่ให้แด่อาจารย์ใหญ่และคณะครูโรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading