กิจกรรม”อวยพรปีใหม่ 2566″

กิจกรรม”อวยพรปีใหม่ 2566″

ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมอวยพรปีใหม่ให้แด่อาจารย์ใหญ่และคณะครูโรงเรียนอัมพรไพศาล