“ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

โรงเรียนอัมพรไพศาล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่

11 มกราคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล