กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตสมทบสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานธนาคารเลือด สถาบันโรคทรวงอก มาออกหน่วยรับบริจาคที่หอประชุมพรวดี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 กิจกรรมครั้งนี้ ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 58 ยูนิต

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คุณครู และนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ และพบกับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ค่ะ