มอบของขวัญวันเด็ก กิจกรรมวันเด็กของสถานสงเคราะห์ในปี 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 อาจารย์ทิพสุดา ลัดพลี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู พร้อมกับนักเรียนอัมพรไพศาล มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กของสถานสงเคราะห์ในปี 2566 ค่ะ