มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-3

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6