การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็ก เสาร์ที่ 14 มกราคม เทศบาลบางคูวัด ร่วมประกวดตำส้มตำลีลา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รางวัล 4,000 บาท และ แสดงลีลาประกอบเพลง ส้มตำ เพลงรากไทย

 

นักเรียนที่เข้าการแข่งขัน

ด.ญ เมธาพร รัศมิทัต ม.1/2

ด.ญ ศุภิสรา โอสถอภิรักษ์ ม.2/1

ด.ญ อาทิตยา บุญลือพันธ์ ม.2/4

 

นักเรียนที่เป็นผู้แสดง

1.นางสาววัลภา ชินวัฒนา ม.5 แผน4

2.นางสาวเขมจิรา บุญมี ม.5 แผน2

3.นางสาวเณศรา ประเสริฐราชกิจ ม.3/2

4. นางสาวอรกัญญา ธีรนันทพิชิต ม.3/2

5. นางสาวเจษศิกานต์ ชายสมุทร ม.4 แผน 5

 

ครูผู้ฝึกสอน ครูจิราภรณ์ สุวรรณวนิช