แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน”ระดับประเทศ” และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับชาติ”

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและครูที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน”ระดับประเทศ” และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับชาติ”

 

หมวดภาษาไทย

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ

 

– การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ :

การเขียนเรียงความ

ม.1-3 ได้เหรียญเงิน

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

ด.ญ.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท)

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

นางสาวปพิชญา อ่อนใจ (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท)

 

– การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.1-3 ได้เหรียญทอง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

ด.ญ.ณัฐณดา เอี่ยมเต็ง (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท)

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

นางสุพัจน์ธิภา แสนทวีสุข (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท)

 

หมวดสังคมศึกษา

– การแข่งขันตอบปัญหาสังคม (ทีม 2 คน)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ได้แก่ ด.ญ.ออมพลอย บุญนำ ป.6/1 , ด.ญ.เขมนิจ นามผล ป.6/1

(โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท)

ครูผู้เตรียมความพร้อมครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท)


 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

– การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.1-3 ได้เหรียญเงิน

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

ด.ญ.ณัฐณดา เอี่ยมเต็ง (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท)

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

นางสุพัจน์ธิภา แสนทวีสุข (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท)