สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนอัมพรไพศาล

สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนอัมพรไพศาล จากการแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2565 7 หมวดวิชา เข้าร่วมทั้งหมด 45 รายการ ได้รับเหรียญทั้งหมด 51 เหรียญ