ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีสมบัติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีสมบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเหรียญรวมทั้งหมด 10 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร

 

จากการแข่งขันดังนี้…..

ได้รับเหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ

ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่ากรรเชียง 100 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่ากรรเชียง 50 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่าผีเสื้อ 100 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร

 

ได้รับเหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ

ว่ายน้ำ…ท่าผีเสื้อ 50 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่ากบ 100 เมตร

ว่ายน้ำ…ท่ากบ 50 เมตร

 

คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูฐิชาลักษณ์ แต้มบุญเลิศชัย