“ปิ่นนรี อำลา” กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ

“ปิ่นนรี อำลา” กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น นับเป็นช่วงชีวิตที่น่าจดจำในชั้นมัธยมปลาย “ก้าวต่อไปขอให้เป็นก้าวที่มั่นคงและประสบความสำเร็จดังใจหวังนะ ปิ่นนรี”

Continue reading


การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566   รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล   รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 369,926 คะแนน เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พิกุลทอง ห้อง ม.2/1 รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 130,479 คะแนน เด็กหญิง กชพรรณ ทวีกวินวงศ์ ห้อง ม.1/1 รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) […]

Continue reading