กิจกรรม อำลานักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 รุ่น “ปิ่นนรา”

กิจกรรม อำลานักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 รุ่น “ปิ่นนรา”