ด้วยรักและอาลัย ครูวิรัติ กำโชคพานิช

ด้วยรักและอาลัย

ครูวิรัติ กำโชคพานิช

 

ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนท่าน้ำเกียกกาย ศาลา 3

 

สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสที่ 27 เมษายน – วันเสาร์ที่ 29 เมษายน เวลา 18.30 น.

 

เก็บศพ 100 วัน แล้วจะกำหนดวันฌาปนกิจอีกครั้ง