วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 พิธีบวงสรวง

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน

Continue reading