กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระนางเจ้าสุทิดาสง่าศรี

พระเกียรติก้องเกริกไกรในธานี

คู่บารมีพระมหากษัตริย์ไทย

พระจริยวัตรงดงามยามเยื้องย่าง

อยู่เคียงข้างพระราชามหาสมัย

โดยเสด็จทรงงานทั้งใกล้ไกล

ขวัญหทัยองครักษ์ภักดิ์ภูบาล

พระเมตตาเลิศล้ำบำรุงราษฎร์

งานศิลป์ศาสน์ส่งเสริมเริ่มสืบสาน

ปวงประชาแซ่ซ้องก้องกังวาน

ทุกดวงมานน้อมกายถวายพระพร

ขอพระองค์ปรีดิ์เปรมเกษมศานต์

เทพบันดาลสุโขสโมสร

พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพร

พสกนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร

และนักเรียน โรงเรียนอัมพรไพศาล

 

นางศิริวรรณ คล่องสีมา ( ผู้ประพันธ์ )