ไหว้ครู 22มิถุนายน 2566

บทไหว้ครู

 

จากอ้อมอกแม่มาใจว้าเหว่ ยังลังเลจะเดินทางไปข้างไหน

แม่ปล่อยมือระหว่างหนทางไกล ส่งลูกให้คนเป็นครูช่วยดูแล

ครูหรือจะรักจริงจังยังนึกกลัว คงรักชั่วครู่ยามตามกระแส

กลัวเปล่าเปลี่ยวไม่น้อยถูกลอยแพ จำได้แม่บอกว่าครูรู้วิธี

แล้ววันนี้ได้รู้จักถึงรักใหม่ ครูใส่ใจหมายประดับสรรพศรี

อาภรณ์พรรณคือวิชาจรรยาดี เป็นดรุณดรุณีที่น่าชม

จากมือแม่อ่อนละมุนอุ่นนุ่มนิ่ม สู่มือของแม่พิมพ์งามสวยสม

จึงเป็นศิษย์มีค่าน่านิยม คนดีของสังคมอุดมการณ์

ด้วยดวงจิตของศิษย์กตัญญู แด่คุณครูโรงเรียนอัมพรไพศาล

ศิษย์ขอพรให้มีปรีชาชาญ ตามรอยท่านคุณครูผู้เมตตา

ให้ศิษย์มีปัญญาเป็นอาวุธ ประเสริฐสุดคู่โอวาทศาสนา

เรียนเด่นดีมีธรรมจริยา มีครูพาผ่านอุปสรรคสู่หลักชัย

น้อมขอพรพระประสิทธิสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์อุดมสมสมัย

เรืองราศีพรพระรัตนตรัย แด่คุณครูด้วยใจศิษย์นิจนิรันดร์

 

สำนึกในพระคุณของคุณครู

จากนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖