กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑) ท่านผู้อำนวยการทิพสุดา ลัดพลี คณะครูและนักเรียนวางพวงมาลัยสักการะท่านสุนทรภู่

๒ ) นักเรียน อ่านคำประพันธ์ สดุดีท่านสุนทรภู่ ๓ ) นักเรียนพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ ” สุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยและของโลก ”

๔ ) รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ชั่วนิจนิรันดร”

๕ ) การแสดงรีวิวประกอบเพลง “คำมั่นสัญญา จากเรื่อง พระอภัยมณี.

๖ ) มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ม.๖

 

คำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่ครูกวีเอกของโลก

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

ยี่สิบหกมิถุนามาบรรจบ

ขอน้อมนบกวีกานท์ด้านภาษา

ชนชาวไทยเลื่อมใสและศรัทธา

ทั่วโลกากล่าวขานขนานนาม

สุนทรภู่บรมครูผู้ยิ่งใหญ่

สถิตในแผ่นดินถิ่นสยาม

กวีเอกผู้ปราดเปรื่องเลื่องลือนาม

ทุกถ้อยความงามงดปรากฎไกล

วรรณศิลป์ลายลักษณ์ประจักษ์จิต

ให้ข้อคิดเจิดจรัสนิรัติศัย

ทรงคุณค่าคำกลอนบทสอนใจ

สะท้อนความเป็นไทยไปนิรันดร์

ภาษาไทยงามระยับประดับหล้า

ส่องแสงจ้าให้สยามงามเฉิดฉันท์

สุนทรภู่ครูกวีศรีวงวรรณ

จารึกมั่นชื่อครูคู่แผ่นดิน

 

รำลึกในพระคุณของครูกลอนสุนทรภู่

จาก ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล

คุณครู ศิริวรรณ คล่องสีมา ( ผู้ประพันธ์ )

ท่านผู้อำนวยการทิพสุดา ลัดพลี คณะครูและนักเรียนวางพวงมาลัยสักการะท่านสุนทรภู่.

 

 

นักเรียน อ่านคำประพันธ์ สดุดีท่านสุนทรภู่ ๓ นักเรียนพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ ” สุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยและของโลก ”

 

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ชั่วนิจนิรันดร”

 

การแสดงรีวิวประกอบเพลง “คำมั่นสัญญา จากเรื่อง พระอภัยมณี.

 

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ม.๖