โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566