ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10

  ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10 28 กรกฎาคม ของทุกปี ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10 ที่ปลูกอยู่ในโรงเรียนอัมพรไพศาล ปากเกร็ด นนทบุรี ออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น ถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่านผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า   ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้หอมไทยแท้ ต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย   เครดิตภาพ : ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล (ถ่ายเมื่อเช้า)27/07/66  

Continue reading


วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Continue reading


กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี2566

โรงเรียนอัมพรไพศาล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ฮีโร่เป็นได้ไม่ยาก แค่มาร่วมบริจาคโลหิต” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.2

นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่วัดสามง่าม ตำบลลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่าง วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มอบนักเรียนให้พระอาจารย์ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตัวแทนนักเรียนมอบ พาน กรวย ธูปเทียนแด่พระอาจารย์ กิจกรรมเชือกผูกใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น

Continue reading


กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจิต การเจริญปัญญา เรียนรู้ศาสนพิธี การถวายสังฆทาน ได้รับความรู้จากการเดินชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดที่แฝงด้วยคติธรรม คำสอน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย  

Continue reading