ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10

  ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10 28 กรกฎาคม ของทุกปี ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10 ที่ปลูกอยู่ในโรงเรียนอัมพรไพศาล ปากเกร็ด นนทบุรี ออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น ถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่านผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้หอมไทยแท้ ต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย

 

เครดิตภาพ : ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล (ถ่ายเมื่อเช้า)27/07/66