ศิษย์เก่าร.ร.อัมพรไพศาล มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและครู

 

ศิษย์เก่าร.ร.อัมพรไพศาล มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและครู น.ส.เบญญาภา ตั้งรักษา (แป้ง) เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 5 ได้ลาออกไปตอนจบม.4 ปี 2556 เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดน จนจบปริญญาตรีด้านชีววิทยาโมเลกุล และ จบปริญญาโทด้านชีววิทยาระบบที่ University of Skövdeตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ University of Gothenburg

และทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยและ บริษัท Astrazeneca วิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจด้วยmRNA

 

น.ส. นภสร ธีรอัครวิภาส(นิว) เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นม.1จนจบชั้นม.6จากโรงเรียนอัมพรไพศาลปี 2556 รุ่นกตัญชลี ปัจจุบันจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครและทำงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี(Auditor) อยู่บริษัท Deloitte Thailand

 

ขอขอบคุณที่ยังคิดถึงโรงเรียน