ทัศนศึกษาม.3

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

ห้องนิทรรศการ”สายพันธุ์มนุษย์”

นักเรียนฟังการบรรยาย “สายพันธุ์มนุษย์”

 

นิทรรศการเมืองไฟฟ้า (Electric City exhibition)

 

นิทรรศการไดโนเสาร์ (Dinosaur exhibition)

 

นิทรรศการโลกของแมลง (Insect world)

นิทรรศการชีวิตพิศวง (The Miracle of Life)