อัมพรเกม

บรรยากาศ “อัมพรเกม” ปี2566

บรรยากาศ อัมพรเกม กด ที่นี่ นะคะ

 

ดูภาพเพิ่มเติม กด ที่นี่ นะคะ

 

กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีแดง (รอบบ่าย) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ

กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีเขียว (รอบบ่าย) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ

กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีแดง (รอบเช้า) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ

กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีเขียว (รอบเช้า) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ