กิจกรรม “Science kids” ของน้องอนุบาล1-3

🌈กิจกรรม “Science kids” ของน้องอนุบาล1-3 โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่8กันยายน2566🧪🌏 👶👧กิจกรรมการเรียนรู้ทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย และได้ลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข👶👧 นักวิทยาศาสตร์จิ๋ว😍🤓 อาจารย์ทิพสุดา ลัดพลี และ อาจารย์อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ มาให้กำลังใจเด็กๆ🥰 อาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ ร่วมชมกิจกรรมการทดลองของเด็กๆ😍 เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างตั้งใจและมีความสุข การทดลอง “ภูเขาไฟระเบิด” ของพี่ๆอ.3/1 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍     การทดลอง “เครื่องสูบน้ำ”ของพี่ๆ อ.3/2 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍     การทดลอง “ไม่เป่า ..ก็พอง” ของพี่ๆอ.3/3 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍     การทดลอง “บูมเมอแรง” ของพี่ๆอ.2/1 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ […]

Continue reading


การแข่งขัน“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”

การประกวดแข่งขันกับหน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด “โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” ประจำปีการศึกษา 2566 สถานที่ประกวดแข่งขัน โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3และ4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ศุภวิทย์ บุญทอง ชั้น ป.3/1 และุด.ญ.ปภัสสร ภูพวกชั้น ป.5/1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 600 บาท โรงเรียนมอบให้ 600 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูกรอุษา สงวนงาม และครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ณัฐเศรษฐ คลองคล้อยและ ด.ญ.พิมพ์ณดา พชรจุรีย์วุฒิ ชั้นอนุบาล 3 ได้รับ โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 600 […]

Continue reading