กิจกรรม “Science kids” ของน้องอนุบาล1-3

🌈กิจกรรม “Science kids” ของน้องอนุบาล1-3
โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่8กันยายน2566🧪🌏

👶👧กิจกรรมการเรียนรู้ทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย และได้ลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข👶👧

นักวิทยาศาสตร์จิ๋ว😍🤓

อาจารย์ทิพสุดา ลัดพลี และ อาจารย์อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ มาให้กำลังใจเด็กๆ🥰

อาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ ร่วมชมกิจกรรมการทดลองของเด็กๆ😍

เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างตั้งใจและมีความสุข

การทดลอง “ภูเขาไฟระเบิด” ของพี่ๆอ.3/1

❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍

 

 

การทดลอง “เครื่องสูบน้ำ”ของพี่ๆ อ.3/2

❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍

 

 

การทดลอง “ไม่เป่า ..ก็พอง” ของพี่ๆอ.3/3

❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍

 

 

การทดลอง “บูมเมอแรง” ของพี่ๆอ.2/1

❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍

 

 

การทดลอง..”ใสใส..ทะลุมิติ”ของพี่ๆอ.2/2

❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ

การทดลอง “ไข่ลอย..ไข่จม” ของน้อง อ.1/1

❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่  นะคะ

 

การทดลอง “เมล็ดถั่ว..เต้นระบำ” ของน้องอ.1/2

❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ

เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข

อาจารย์อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ กับ นักวิทยาศาสตร์น้อยตัวจิ๋ว🥰

 

กิจกรรมจบลงอย่างมีความสุขด้วย มินิฮาร์ท😍😘❤️