“ท่องโลกกว้าง สร้างประสบการณ์” ของน้องๆอนุบาล1-3

กิจกรรม “ท่องโลกกว้าง สร้างประสบการณ์” ของน้องๆอนุบาล1-3 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

Continue reading


โครงการจิตอาสาเพื่อน้องบ้านภูมิเวท

กลุ่มสาระสังคมศึกษา​ฯ​ร่วมกับคณะครูและนักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4 โรงเรียนอัมพรไพศาล​ ร่วมทำกิจกรรม​ นำของไปบริจาค​ เล่นเกม​และจัดเลี้ยงอาหารว่าง​ ในโครงการจิตอาสาเพื่อน้องบ้านภูมิเวท​ เมื่อวันที่15​ มกราคม​ 2562​ ทื่บ้านภูมิเวท​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี

Continue reading


สุนัขในโรงเรียนอัมพรไพศาลได้บริจาคโลหิต

16 มกราคม 2562 สีนวล สุนัขในโรงเรียนอัมพรไพศาลได้บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนสุนัข สุนัขที่จะบริจาคโลหิตได้ต้องมีความพร้อมด้านสุขภาพและจิตใจ ซึ่งสีนวลมีพร้อม สีนวลเป็นสุนัขจรจัดที่ตามครูอัจจิมาวรรณ มาจากร้านอาหารตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 3 เดือน จนเป็นสุนัขที่มีคุณค่าน่าชื่นชมในวันนี้

Continue reading


ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้ – ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุพรรณบุรี – ธรรมสถานถ้ำเขาวง “ชมเรือนไม้สักทอง” จ.อุทัยธานี – ชมบ้านสะนำ “ที่นี่ลุงชมภู” วิถีชีวิตพรานบ้าน – ขุมมรดกของแผ่นดิน “ต้นไม้ยักษ์” – วารีบำบัด ณ แหล่งนี้ธรรมชาติ “น้ำพุร้อนสมอทอง” – “กิจกรรมการบวชป่า” ร่วมอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่นาน – ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง – “การทำข้าวหลาม” ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุทัยธานี – “หุบป่าตาด” (Unseen Thailand) ป่าดึกดำบรรพ์กลางปล่องภูเขา – ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งโพ – วัดท่าซุง

Continue reading


กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานธนาคารเลือด สถาบันโรคทรวงอก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมี คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue reading


ร่วมกันนำของขวัญมามอบให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาล โดยท่านอาจารย์ใหญ่ทิพสุดา ลัดพลี คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันนำของขวัญมามอบให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ตามที่สถานสงเคราะห์ฯ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีคุณรสสุคนธ์ สุขทอง เป็นตัวแทนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด มารับของขวัญทั้งหมดจำนวน 457 ชิ้น และเงินสมทบในการจัดกิจกรรมอีกจำนวนหนึ่  

Continue reading


การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 39 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 และในวันที่ 11 ธันวาคม 2561ได้เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จากผู้แทนพระองค์ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี

Continue reading


ทัศนศึกษา ป.2 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

13 ธันวาคม 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ นอกห้องเรียน โดยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมที่บรรพบุรุษของกองทัพอากาศได้สร้างขึ้นอย่างองอาจกล้าหาญ รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสนุกสนานกับการเล่นผ่านการเรียนรู้ โดยมีคุณครู และเจ้าหน้าที่จากบริษัทรัตนบราลีทัวร์ดูแลอย่างใกล้ชิด  

Continue reading


ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วังรี รีสอร์ท

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.1 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกการอยาร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

Continue reading