กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานธนาคารเลือด สถาบันโรคทรวงอก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมี คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue reading


ร่วมกันนำของขวัญมามอบให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาล โดยท่านอาจารย์ใหญ่ทิพสุดา ลัดพลี คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันนำของขวัญมามอบให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ตามที่สถานสงเคราะห์ฯ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีคุณรสสุคนธ์ สุขทอง เป็นตัวแทนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด มารับของขวัญทั้งหมดจำนวน 457 ชิ้น และเงินสมทบในการจัดกิจกรรมอีกจำนวนหนึ่  

Continue reading


การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 39 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 และในวันที่ 11 ธันวาคม 2561ได้เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จากผู้แทนพระองค์ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี

Continue reading


ทัศนศึกษา ป.2 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

13 ธันวาคม 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ นอกห้องเรียน โดยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมที่บรรพบุรุษของกองทัพอากาศได้สร้างขึ้นอย่างองอาจกล้าหาญ รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสนุกสนานกับการเล่นผ่านการเรียนรู้ โดยมีคุณครู และเจ้าหน้าที่จากบริษัทรัตนบราลีทัวร์ดูแลอย่างใกล้ชิด  

Continue reading


ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วังรี รีสอร์ท

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.1 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกการอยาร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

Continue reading


ทัศนศึกษา ป.1 ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์

12 ธันวาคม 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน โดยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เช่น การดูดาว และสนุกสนานกับการเล่นผ่านการเรียนรู้ในฐานต่างๆ โดยมีคุณครู และเจ้าหน้าที่จากบริษัทรัตนบราลีทัวร์ดูแลอย่างใกล้ชิด    

Continue reading


ทัศนศึกษาม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง

4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม นอกสถานที่  

Continue reading


ชาวอัมพรไพศาลอย่าลืมนะคะ เริ่มต้นจากเล็กๆ เพื่อโลกที่ดีในวันข้างหน้า

ชาวอัมพรไพศาลอย่าลืมนะคะ เริ่มต้นจากเล็กๆ เพื่อโลกที่ดีในวันข้างหน้า https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=307285236555938&id=206033430014453

Continue reading