กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 – รอบที่1 เวลา 9.00 -​ 10.00น. นักเรียนชั้น อนุบาล 3 -​ ประถมศึกษาปีที่ 4 – รอบที่2 เวลา 10.00 -​ 12.00 น. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 6 – รอบที่ 3 เวลา 13.00 -​14.00 น. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 -​ มัธยมศึกษาปีที่ 2

Continue reading


กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Continue reading


แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

แจ้งวันหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ หยุดวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งนักเรียนประจำ และเปิดเรียนเป็นปกติ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading


กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ประจำปี 2561

กิจกรรม “เด็กประจำสัมพันธ์” ต้อนรับลูกรักสู่การเป็น “เด็กติดปีก”หรือ “เด็กหอ” ของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างน้องพี่นักเรียนประจำร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข

Continue reading


พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายและรูปปั้นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน

Continue reading


กำหนดวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 – ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ไป-กลับ) เวลา 9.00 น. – ประชุมนักเรียนประจำใหม่ เวลา 13.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 – นักเรียนประจำเก่าเข้าหอ เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

Continue reading


ขอขอบพระคุณท่านปรมาจารย์วรธนัท อัศกุลโกวิท คุณหมอ คุณนา และทีมงานทุกท่านที่ได้ให้โอกาสคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล

ขอขอบพระคุณท่านปรมาจารย์วรธนัท อัศกุลโกวิท คุณหมอ คุณนา และทีมงานทุกท่านที่ได้ให้โอกาสคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้ศึกษาหลักการฮวงจุ้ย ณ บ้านภูเขา จ.สระบุรี 8 ธันวาคม 2560 อาจารย์หม่า เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล เข้าเยี่ยมชมบ้านภูเขา เพื่อเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ พรรณพืชหายาก รวมถึงสัตว์ต่างๆ และปลูกฝังความเข้าใจในเริ่องความสำคัญของฮวงจุ้ยกับชีวิต โดยมีคุณรอน และคุณแตงโม หนึ่งในทีมงานฮวงจุ้ยอาจารย์หม่า คอยให้คำอธิบายอย่างละเอียด

Continue reading


การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 07.00 – 15.00 น. และวันเสาร์เวลา 8.30 – 12.00 น. ติดต่อที่กองกลางโรงเรียนอัมพรไพศาล สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 02583 7174 และ 025837158

Continue reading