สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนอัมพรไพศาล

สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนอัมพรไพศาล จากการแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2565 7 หมวดวิชา เข้าร่วมทั้งหมด 45 รายการ ได้รับเหรียญทั้งหมด 51 เหรียญ

Continue reading


“ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

โรงเรียนอัมพรไพศาล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ปีใหม่ให้ชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี  

Continue reading


การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล – รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 108,617 คะแนน เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ค้าไม้ ห้อง ป.6/2 -รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 76,581 คะแนน เด็กหญิง นภาศิริ ศิริสุวรรณ ห้อง ป.6/1 -รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) รางวัลที่ […]

Continue reading


นักเรียนชั้นม.1และชั้นม.5เข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนชั้นม.1และชั้นม.5เข้าร่วมการสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา(ช่วงกลางพรรษา) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  

Continue reading


28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล  

Continue reading


พิธีถวายเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรม ณ วัดช่องลม

พิธีถวายเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรม ณ วัดช่องลม เชิงสะพานนนทบุรี จ.นนทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  

Continue reading


นักเรียนชั้น ม.5 และม.6 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนชั้น ม.5 และม.6 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในวันเข้าพรรษา(14 ก.ค.65)   ภาพบรรยากาศการสวดโอ้เอ้วิหารราย (14 ก.ค. 2565) และการซ้อมสวดรวมในภาคเช้าที่บริเวณรอบระเบียงคด รวมทั้งการซ้อมสวดเหมือนจริงประจำศาลาราย (เพื่อเตรียมสวดรับเสด็จฯ)ในภาคบ่าย  

Continue reading


รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564   กดเพื่อเข้าไปดู  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)โรงเเรียนอัมพรไพศาล ปีการศึกษา 2564    

Continue reading