คนเก่งต้อนรับเปิดเทอม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed  English เพื่อชิงทุนการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 – มัธยมศึกษาปีที่6 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 – 30 เม.ย.60 รางวัลละ 1,000 บาท 3รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดดังนี้ 1.นางสาวนภสร   ลูกอินทร์ ม.5 ห้อง 5p4/2 ทำคะแนนได้  23,089 คะแนน   2.นางสาวนฤภร   ลูกอินทร์ ม.5 ห้อง 5p4/1 ทำคะแนนได้  18,765 คะแนน   3.นางสาวจิณณพัต   เคนหล้า  ม.5 ห้อง 5p1/2 ทำคะแนนได้  18,389 คะแนน

Continue reading


นักบินหญิงหนึ่งในสองคนแรกของกองทัพอากาศไทย

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าโรงเรียนอัมพรไพศาล นางสาวชลนิสา สุภาวรรณพงศ์ เรียนที่ อ.พ.ศ. ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันได้บรรจุเป็น นักบินหญิงหนึ่งในสองคนแรกของกองทัพอากาศไทย จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง “ฝากข้อคิดดีๆถึงรุ่นน้องอัมพรไพศาลทุกคน ที่มีความฝัน อย่ากลัวที่จะฝัน และพยายามเดินตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ พยายามหาตัวเองให้เจอ บางครั้งจุดเล็กๆจากสิ่งที่เราชอบทำบ่อยๆ อาจจะต่อยอดไปถึงจุดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะ” ที่มา: https://www.facebook.com/ampornpaisarnlover/posts/1024468094275586

Continue reading