พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรSpeed English เพื่อชิงทุนการศึกษา

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) นางสาว นิชา ดิษฐขัมภะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 p.1 ทำคะแนนได้ 70,624 คะแนน รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) เด็กหญิง พลอยกมล เคลียพวงพิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/5 ทำคะแนนได้ 68,279 คะแนน รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) เด็กชาย […]

Continue reading


การประกวด “ La France en défilé. ”

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6 แผน 3 เข้าร่วมการประกวด “ La France en défilé. ” เป็นการประกวดแฟชั่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Popularity รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร และ Gift voucher มูลค่า 3,000 บาท จากโรงแรมดุสิตธานี   วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6… โพสต์โดย Ampornpaisarn School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน […]

Continue reading