การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 1 (จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ) ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – 6 )ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 441 คน จำนวน 100 โรงเรียน ซึ่งคะแนนผ่านเข้ารอบชิงเพชรยอดมงกุฎ 81 คะแนน ด.ญ.ปวริศา พุ่มแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ทำคะแนนได้ 76 คะแนน ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 10 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก 600 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรมมา ทางโรงเรียนมอบให้ 600 บาท และในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “อนุบาล”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 1. รายการ”การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย”  80 คะแนน ได้รับเหรียญทอง อันดับที่ 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ สันโดษ 2. เด็กหญิงศุภาวรรณ เจริญประกอบ 3. เด็กหญิงสโรชา สุทธิโสธร ครูผู้เตรียมความพร้อม 1. นางสาวจตุพร ยังแสนภู 2. นางประไพศรี นำพัก 2. รายการ “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย” 73 คะแนน ได้รับเหรียญเงิน อันดับที่ 7 1. เด็กหญิงกุลปริยา ผิวอ่อน 2. […]

Continue reading


โครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 18 กันยายน 2561 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 4,378 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เด็กหญิงธิติกาญจน์ สาระวิบูลย์สุข รางวัลทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบัตร อันดับ 1 ของภาคกลาง อันดับ 6 ของประเทศ เด็กหญิงนลินรัตน์ จรัสจารุทัศน์ รางวัลเกียรติบัตร อันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 2 ของภาคกลาง อันดับ 9 ของประเทศ ครูธราวัลย์ พึ่งสุวรรณ ผู้เตรียมความพร้อม

Continue reading


พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรSpeed English เพื่อชิงทุนการศึกษา

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) นางสาว นิชา ดิษฐขัมภะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 p.1 ทำคะแนนได้ 70,624 คะแนน รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) เด็กหญิง พลอยกมล เคลียพวงพิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/5 ทำคะแนนได้ 68,279 คะแนน รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) เด็กชาย […]

Continue reading


การประกวด “ La France en défilé. ”

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6 แผน 3 เข้าร่วมการประกวด “ La France en défilé. ” เป็นการประกวดแฟชั่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Popularity รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร และ Gift voucher มูลค่า 3,000 บาท จากโรงแรมดุสิตธานี   วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561โรงเรียนอัมพรไพศาลได้ส่ง น.ส.พิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์ และ น.ส.พรหมพร โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.6… โพสต์โดย Ampornpaisarn School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน […]

Continue reading