ศิษย์เก่าร.ร.อัมพรไพศาล มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและครู

  ศิษย์เก่าร.ร.อัมพรไพศาล มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและครู น.ส.เบญญาภา ตั้งรักษา (แป้ง) เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 5 ได้ลาออกไปตอนจบม.4 ปี 2556 เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดน จนจบปริญญาตรีด้านชีววิทยาโมเลกุล และ จบปริญญาโทด้านชีววิทยาระบบที่ University of Skövdeตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ University of Gothenburg และทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยและ บริษัท Astrazeneca วิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจด้วยmRNA   น.ส. นภสร ธีรอัครวิภาส(นิว) เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นม.1จนจบชั้นม.6จากโรงเรียนอัมพรไพศาลปี 2556 รุ่นกตัญชลี ปัจจุบันจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครและทำงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี(Auditor) อยู่บริษัท Deloitte Thailand   ขอขอบคุณที่ยังคิดถึงโรงเรียน

Continue reading


สวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันแรกของเทศกาลเข้าพรรษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

Continue reading


ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10

  ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10 28 กรกฎาคม ของทุกปี ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10 ที่ปลูกอยู่ในโรงเรียนอัมพรไพศาล ปากเกร็ด นนทบุรี ออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น ถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่านผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า   ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้หอมไทยแท้ ต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย   เครดิตภาพ : ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล (ถ่ายเมื่อเช้า)27/07/66  

Continue reading


ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.2

นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่วัดสามง่าม ตำบลลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่าง วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มอบนักเรียนให้พระอาจารย์ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตัวแทนนักเรียนมอบ พาน กรวย ธูปเทียนแด่พระอาจารย์ กิจกรรมเชือกผูกใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น

Continue reading


กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจิต การเจริญปัญญา เรียนรู้ศาสนพิธี การถวายสังฆทาน ได้รับความรู้จากการเดินชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดที่แฝงด้วยคติธรรม คำสอน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย  

Continue reading


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑) ท่านผู้อำนวยการทิพสุดา ลัดพลี คณะครูและนักเรียนวางพวงมาลัยสักการะท่านสุนทรภู่ ๒ ) นักเรียน อ่านคำประพันธ์ สดุดีท่านสุนทรภู่ ๓ ) นักเรียนพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ ” สุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยและของโลก ” ๔ ) รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ชั่วนิจนิรันดร” ๕ ) การแสดงรีวิวประกอบเพลง “คำมั่นสัญญา จากเรื่อง พระอภัยมณี. ๖ ) มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ม.๖   คำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่ครูกวีเอกของโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖   ยี่สิบหกมิถุนามาบรรจบ ขอน้อมนบกวีกานท์ด้านภาษา ชนชาวไทยเลื่อมใสและศรัทธา ทั่วโลกากล่าวขานขนานนาม สุนทรภู่บรมครูผู้ยิ่งใหญ่ สถิตในแผ่นดินถิ่นสยาม กวีเอกผู้ปราดเปรื่องเลื่องลือนาม ทุกถ้อยความงามงดปรากฎไกล วรรณศิลป์ลายลักษณ์ประจักษ์จิต ให้ข้อคิดเจิดจรัสนิรัติศัย ทรงคุณค่าคำกลอนบทสอนใจ […]

Continue reading


ไหว้ครู 22มิถุนายน 2566

บทไหว้ครู   จากอ้อมอกแม่มาใจว้าเหว่ ยังลังเลจะเดินทางไปข้างไหน แม่ปล่อยมือระหว่างหนทางไกล ส่งลูกให้คนเป็นครูช่วยดูแล ครูหรือจะรักจริงจังยังนึกกลัว คงรักชั่วครู่ยามตามกระแส กลัวเปล่าเปลี่ยวไม่น้อยถูกลอยแพ จำได้แม่บอกว่าครูรู้วิธี แล้ววันนี้ได้รู้จักถึงรักใหม่ ครูใส่ใจหมายประดับสรรพศรี อาภรณ์พรรณคือวิชาจรรยาดี เป็นดรุณดรุณีที่น่าชม จากมือแม่อ่อนละมุนอุ่นนุ่มนิ่ม สู่มือของแม่พิมพ์งามสวยสม จึงเป็นศิษย์มีค่าน่านิยม คนดีของสังคมอุดมการณ์ ด้วยดวงจิตของศิษย์กตัญญู แด่คุณครูโรงเรียนอัมพรไพศาล ศิษย์ขอพรให้มีปรีชาชาญ ตามรอยท่านคุณครูผู้เมตตา ให้ศิษย์มีปัญญาเป็นอาวุธ ประเสริฐสุดคู่โอวาทศาสนา เรียนเด่นดีมีธรรมจริยา มีครูพาผ่านอุปสรรคสู่หลักชัย น้อมขอพรพระประสิทธิสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์อุดมสมสมัย เรืองราศีพรพระรัตนตรัย แด่คุณครูด้วยใจศิษย์นิจนิรันดร์   สำนึกในพระคุณของคุณครู จากนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  

Continue reading


กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดาสง่าศรี พระเกียรติก้องเกริกไกรในธานี คู่บารมีพระมหากษัตริย์ไทย พระจริยวัตรงดงามยามเยื้องย่าง อยู่เคียงข้างพระราชามหาสมัย โดยเสด็จทรงงานทั้งใกล้ไกล ขวัญหทัยองครักษ์ภักดิ์ภูบาล พระเมตตาเลิศล้ำบำรุงราษฎร์ งานศิลป์ศาสน์ส่งเสริมเริ่มสืบสาน ปวงประชาแซ่ซ้องก้องกังวาน ทุกดวงมานน้อมกายถวายพระพร ขอพระองค์ปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ เทพบันดาลสุโขสโมสร พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพร พสกนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอัมพรไพศาล   นางศิริวรรณ คล่องสีมา ( ผู้ประพันธ์ )

Continue reading


“ปิ่นนรี อำลา” กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ

“ปิ่นนรี อำลา” กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น นับเป็นช่วงชีวิตที่น่าจดจำในชั้นมัธยมปลาย “ก้าวต่อไปขอให้เป็นก้าวที่มั่นคงและประสบความสำเร็จดังใจหวังนะ ปิ่นนรี”

Continue reading