แจ้งวันหยุด

เนื่องจากวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ยังคงเป็นวันเปิดเรียน เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนการสอนและ เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง ในการรับส่งนักเรียนประจำ โรงเรียนอัมพรไพศาลจึงหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นกรณีพิเศษ 1 วัน และเปิดเรียนตามปกติ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

Continue reading


เลื่อนงานคืนสู่เหย้าในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงขอเลื่อนงานคืนสู่เหย้าในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ออกไปก่อนค่ะ หากได้กำหนดการใหม่เมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Continue reading