การแข่งขัน“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”

การประกวดแข่งขันกับหน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด “โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” ประจำปีการศึกษา 2566 สถานที่ประกวดแข่งขัน โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3และ4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ศุภวิทย์ บุญทอง ชั้น ป.3/1 และุด.ญ.ปภัสสร ภูพวกชั้น ป.5/1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 600 บาท โรงเรียนมอบให้ 600 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูกรอุษา สงวนงาม และครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ณัฐเศรษฐ คลองคล้อยและ ด.ญ.พิมพ์ณดา พชรจุรีย์วุฒิ ชั้นอนุบาล 3 ได้รับ โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 600 […]

Continue reading


นักเรียนโครงการโขน ละคร โรงเรียนอัมพรไพศาล

นักเรียนโครงการโขน ละคร โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับเชิญไปแสดงในพิธีเปิด งาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรม ชิม ชม ช้อป” ซึ่งจัดขึ้นที่เวทีท่าน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด ใน วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ มีการแสดงโขนตอน”ยกรบ ” และ”รำบายศรีสู่ขวัญ”  

Continue reading


อัมพรเกม

บรรยากาศ “อัมพรเกม” ปี2566 บรรยากาศ อัมพรเกม กด ที่นี่ นะคะ   ดูภาพเพิ่มเติม กด ที่นี่ นะคะ   กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีแดง (รอบบ่าย) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีเขียว (รอบบ่าย) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีแดง (รอบเช้า) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ กองเชียร์ หลีดเดอร์ สีเขียว (รอบเช้า) กดดูคลิป ที่นี่ นะคะ      

Continue reading


กิจกรรมเปิดกีฬาสี ประจำปี 2566

กิจกรรมเปิดกีฬาสี ประจำปี 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรไพศาลกล่าวเปิดงานกีฬาสี   วงดุริยางค์ของโรงเรียนอัมพรไพศาล   ขบวนพาเหรดของสีแดงในธีมตรุษจีน แสดงเชิดสิงโตเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีในวันตรุษจีน   โดมสีเขียวซึ่งแสดงถึงการผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขบวนพาเหรดของสีเขียวในธีมโรงละครสัตว์ บรรยากาศการแข่งระหว่างคณะครูและตัวแทนนักเรียนม.6 ในวันเปิดงานกีฬาสี

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิรพัชร์ แสงสุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

เด็กหญิงศิรพัชร์ แสงสุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน + เกียรติบัตร) จากการแข่งขันรุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง รุ่น C Class มือใหม่พิเศษ ประเภทต่อสู้/Open รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg จากรายการแข่งขัน 1st TIRAK& K.D.M. TAEKWONDO INTERNATION CHAMPIONSHIP 2023 Given on 15th July 2023 Central Plaza Bangna Bangkok, Thailands – ได้รับรางวัล…รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง + เกียรติบัตร) ระดับ สายแดงประเภท พุมเซ่ และสอบเลื่อนคุณวุฒิขึ้นสายดำดั้ง 1 โดย ดร.แพร คุณวุฒิสายดำดั้ง 6 […]

Continue reading


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรไพศาลเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรไพศาลวางพวงมาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรไพศาลวางพวงมาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง หัวหน้ากลุ่มสาระฯวางพวงมาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง   ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น วางพวงมาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล อ่านอาเศียรวาทราชสดุดี ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษากล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่น ตัวแทนนักเรียนร้องเพลง อิ่มอุ่นอองฟรองเซ   การแสดงโขนและแสดงรำถวายพระพรชัยมงคล ตอน หนุมานจับนางเบญจกาย   ครูและนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และ เพลงค่าน้ำนม   ถ่ายภาพหมู่คณะครูและนักเรียนที่แสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายภาพหมู่คณะครูและนักเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายภาพหมู่ครูและคณะกรรมการนักเรียนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

Continue reading


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑) ท่านผู้อำนวยการทิพสุดา ลัดพลี คณะครูและนักเรียนวางพวงมาลัยสักการะท่านสุนทรภู่ ๒ ) นักเรียน อ่านคำประพันธ์ สดุดีท่านสุนทรภู่ ๓ ) นักเรียนพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ ” สุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยและของโลก ” ๔ ) รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ชั่วนิจนิรันดร” ๕ ) การแสดงรีวิวประกอบเพลง “คำมั่นสัญญา จากเรื่อง พระอภัยมณี. ๖ ) มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดความสามารถด้านภาษาไทย ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ม.๖   คำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่ครูกวีเอกของโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖   ยี่สิบหกมิถุนามาบรรจบ ขอน้อมนบกวีกานท์ด้านภาษา ชนชาวไทยเลื่อมใสและศรัทธา ทั่วโลกากล่าวขานขนานนาม สุนทรภู่บรมครูผู้ยิ่งใหญ่ สถิตในแผ่นดินถิ่นสยาม กวีเอกผู้ปราดเปรื่องเลื่องลือนาม ทุกถ้อยความงามงดปรากฎไกล วรรณศิลป์ลายลักษณ์ประจักษ์จิต ให้ข้อคิดเจิดจรัสนิรัติศัย ทรงคุณค่าคำกลอนบทสอนใจ […]

Continue reading


ไหว้ครู 22มิถุนายน 2566

บทไหว้ครู   จากอ้อมอกแม่มาใจว้าเหว่ ยังลังเลจะเดินทางไปข้างไหน แม่ปล่อยมือระหว่างหนทางไกล ส่งลูกให้คนเป็นครูช่วยดูแล ครูหรือจะรักจริงจังยังนึกกลัว คงรักชั่วครู่ยามตามกระแส กลัวเปล่าเปลี่ยวไม่น้อยถูกลอยแพ จำได้แม่บอกว่าครูรู้วิธี แล้ววันนี้ได้รู้จักถึงรักใหม่ ครูใส่ใจหมายประดับสรรพศรี อาภรณ์พรรณคือวิชาจรรยาดี เป็นดรุณดรุณีที่น่าชม จากมือแม่อ่อนละมุนอุ่นนุ่มนิ่ม สู่มือของแม่พิมพ์งามสวยสม จึงเป็นศิษย์มีค่าน่านิยม คนดีของสังคมอุดมการณ์ ด้วยดวงจิตของศิษย์กตัญญู แด่คุณครูโรงเรียนอัมพรไพศาล ศิษย์ขอพรให้มีปรีชาชาญ ตามรอยท่านคุณครูผู้เมตตา ให้ศิษย์มีปัญญาเป็นอาวุธ ประเสริฐสุดคู่โอวาทศาสนา เรียนเด่นดีมีธรรมจริยา มีครูพาผ่านอุปสรรคสู่หลักชัย น้อมขอพรพระประสิทธิสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์อุดมสมสมัย เรืองราศีพรพระรัตนตรัย แด่คุณครูด้วยใจศิษย์นิจนิรันดร์   สำนึกในพระคุณของคุณครู จากนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  

Continue reading


กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดอบรมกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 -16 มิถุนายน พ.ศ 2566 ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียน อัมพรไพศาล  

Continue reading