กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดาสง่าศรี พระเกียรติก้องเกริกไกรในธานี คู่บารมีพระมหากษัตริย์ไทย พระจริยวัตรงดงามยามเยื้องย่าง อยู่เคียงข้างพระราชามหาสมัย โดยเสด็จทรงงานทั้งใกล้ไกล ขวัญหทัยองครักษ์ภักดิ์ภูบาล พระเมตตาเลิศล้ำบำรุงราษฎร์ งานศิลป์ศาสน์ส่งเสริมเริ่มสืบสาน ปวงประชาแซ่ซ้องก้องกังวาน ทุกดวงมานน้อมกายถวายพระพร ขอพระองค์ปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ เทพบันดาลสุโขสโมสร พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพร พสกนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอัมพรไพศาล   นางศิริวรรณ คล่องสีมา ( ผู้ประพันธ์ )

Continue reading


กิจกรรมของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมของโรงเรียนอัมพรไพศาล ประจำปีการศึกษา 2565

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีสมบัติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีสมบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเหรียญรวมทั้งหมด 10 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร   จากการแข่งขันดังนี้….. ได้รับเหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ว่ายน้ำ…ท่ากรรเชียง 100 เมตร ว่ายน้ำ…ท่ากรรเชียง 50 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าผีเสื้อ 100 เมตร ว่ายน้ำ…ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร   ได้รับเหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ ว่ายน้ำ…ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ว่ายน้ำ…ท่ากบ 100 […]

Continue reading


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ

นักเรียนตัวแทนรับเกียรติบัตร “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ” มีดังต่อไปนี้   1. กิจกรรมผ้าขนหนูเก่า… เราขอ นางสาวอรภิญญา แดงสวัสดิ์ ม.5p1   2. ขยะสร้างประโยชน์ นางสาวเขมจิรา บุญมี ชั้น ม.5p2   3. ซองยาเก่า..เราขอ เด็กชายฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ชั้นป.6/1   4. Power of Underwear นางสาวณัฏฐณิชา พระชัย ม.5p2   5. หนังสือเก่าของพี่ ใหม่ของน้อง เด็กหญิงจิรชยา ซึ้งประเสริฐ ม.3/2   6. รองเท้าเก่าของพี่ ใหม่ของน้อง เด็กหญิงภัทรวดี จงกล ป.6/4   7. ธนาคารห่วงใย นางสาวณัฐนิชา พูนประสิทธิ์ ม.5p2   8. ถุงเท้าเก่า..เราขอ เด็กหญิงเกณิกา […]

Continue reading


โครงการ”พัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”

โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้จัดการแสดงร่วมในโครงการ”พัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยเทศบาลปากเกร็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดง ณ เวทีท่าน้ำปากเกร็ด โดยมีการแสดงในวันอาทิตย์ที่15ม.ค.66และวันเสาร์ที่ 4 ก.พ.66 3ชุดการแสดง 1.ชุดบายศรีสู่ขวัญ ด.ญ.ภาวนา แสงกระสินธ์ ป.5/3 2.ด.ญ. ปวริศา ทองบ่อ ป.5/3 ด.ญ ณัฎฐิญา มุทิตา ป.5/3 โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน”ยกรบ” 1.น.ส.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี (พระราม) 2.ด.ญ.ปวริศา ทองบ่อ (พระลักษณ์) 3.น.ส. มนสิชา ดาวอุษาสุข ( ทศกัณฐ์) 4.ด.ช ฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ( หนุมาน ) 5.น.ส.วัลลภา ชินวัฒนา ( เปาวนาสูร ) 6.น.ส.ปุญญาภา ครุฑพันธ์ ( มโหทร ) […]

Continue reading


แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน”ระดับประเทศ” และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับชาติ”

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและครูที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน”ระดับประเทศ” และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับชาติ”   หมวดภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ   – การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : การเขียนเรียงความ ม.1-3 ได้เหรียญเงิน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ด.ญ.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท) ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน นางสาวปพิชญา อ่อนใจ (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,200 บาท)   – การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ได้เหรียญทอง นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ด.ญ.ณัฐณดา เอี่ยมเต็ง (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท) ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน นางสุพัจน์ธิภา แสนทวีสุข (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 1,600 บาท)   หมวดสังคมศึกษา – การแข่งขันตอบปัญหาสังคม (ทีม 2 คน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ […]

Continue reading


กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล

กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล   ทุกเช้า หลังนักเรียนได้รับโอวาทจากท่านอาจารย์ใหญ่ นักเรียนจะเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดบทนบพระคุณ สรรเสริญพระบารมี   และเนื่องจากพระอาการประชวรของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทางโรงเรียนจึงให้มีการสวดมนต์โพชฌังคปริตร ในทุกวันศุกร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   กิจกรรมหน้าเสาธงนี้เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ในเรื่องการแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย รวมถึงความมีระเบียบวินัยของนักเรียน

Continue reading