มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 1. ระดับชั้น ป.1 -3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1.ด.ช.ณภัทร ควรอนันต์ ป.3/1 2. ด.ญ.ณิชมน แร็กแร็ก ป.3/1 3. ด.ญ.กรกนก เครือกนก ป.3/1 (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 400 บาท ) ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา (โรงเรียนมอบให้ 400 บาท)   2. ระดับชั้น ป. 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1. ด.ญ.ชญาดา หล่อทอง ป.6/1 2. ด.ช.ปกป้อง รัตนเมตตา ป.6/1 3. ด.ช.ฌานปการณ์ สืบวงศ์ตระกูล ป.6/1 (โรงเรียนมอบเงินรางวัลให้ 800 บาท) ครูผู้เตรียมความพร้อม […]

Continue reading


มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

Continue reading


กิจกรรม”อวยพรปีใหม่ 2566″

กิจกรรม”อวยพรปีใหม่ 2566″ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมอวยพรปีใหม่ให้แด่อาจารย์ใหญ่และคณะครูโรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


โครงการวิจัย การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และการฟื้นฟูประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วันอาทิตย์ ที่ 25 ธ.ค. 65 นักเรียนฝึกหัดโขน ร.ร.อัมพรไพศาล ได้ร่วมกิจกรรม “โครงการวิจัย การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน และการฟื้นฟูประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยจัดการแสดงโขน ชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ณ เวทีการแสดงในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ท่าน้ำปากเกร็ด จ.นนทบุรี เวลา 10.00 น. หนุมานแสดงโดย ด.ช.ฌานปกรณ์ สืบวงศ์ตระกูล ชั้น ป.6/1 นางสุพรรณมัจฉา ด.ญ.ฐิมากร แก้วสุข ชั้น ป.5/1 ฝึกซ้อมโดย ครูพุทธณกร สุนทรวงษ์ และคุณครูสมชาย กุลเกิด (ครูสอนโขนในโครงการโขนอัมพรไพศาล)

Continue reading


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการมีจิตสาธารณะ มีทั้งหมด 10 กิจกรรม ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าร่วม ดังนี้

Continue reading


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี  

Continue reading


Untitled

กิจกรรมการอบรมศิลปะป้องกันตัวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมพรวดีเมื่อวันที่ 21 – 25 พฤจิกายน พ.ศ. 2565

Continue reading


การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล – รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท) รางวัลที่ 1 คะแนนสะสม 108,617 คะแนน เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ค้าไม้ ห้อง ป.6/2 -รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท) รางวัลที่ 2 คะแนนสะสม 76,581 คะแนน เด็กหญิง นภาศิริ ศิริสุวรรณ ห้อง ป.6/1 -รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท) รางวัลที่ […]

Continue reading


28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล  

Continue reading