กิจกรรม “Science kids” ของน้องอนุบาล1-3

🌈กิจกรรม “Science kids” ของน้องอนุบาล1-3 โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่8กันยายน2566🧪🌏 👶👧กิจกรรมการเรียนรู้ทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย และได้ลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิด การสังเกต การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข👶👧 นักวิทยาศาสตร์จิ๋ว😍🤓 อาจารย์ทิพสุดา ลัดพลี และ อาจารย์อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ มาให้กำลังใจเด็กๆ🥰 อาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ ร่วมชมกิจกรรมการทดลองของเด็กๆ😍 เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างตั้งใจและมีความสุข การทดลอง “ภูเขาไฟระเบิด” ของพี่ๆอ.3/1 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍     การทดลอง “เครื่องสูบน้ำ”ของพี่ๆ อ.3/2 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍     การทดลอง “ไม่เป่า ..ก็พอง” ของพี่ๆอ.3/3 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ การทดลองได้กด ที่นี่ นะคะ😍     การทดลอง “บูมเมอแรง” ของพี่ๆอ.2/1 ❤️สามารถชมคลิปน่ารักๆ […]

Continue reading


จัดกิจกรรม Eat Out ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดกิจกรรม Eat Out ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมและมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table manners) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ Rama Gardens   คณะครูและกรรมกรนักเรียน   คณะครูและตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ นางสาวภัทรธิดา ดวงแก้ว นางสาววลีรักษ์  รักซเติน   อาจารย์ใหญ่ คณะครู และนักเรียน         For multiple setting   Italian tilamisu with Vanilla Ice cream Homemade spinach and cheese bread   Green pea soup with almond   […]

Continue reading


วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Continue reading


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565 – นักเรียนประจำเข้าหอ วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. – นักเรียนเปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565

Continue reading


รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 กดเพื่อเข้าไปดู ไฟล์งาน pdf. รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอัมพร    

Continue reading


#AmpornpaisarnZeroWaste

เดือนมิถุนายน โรงเรียนอัมพรไพศาล ลดปริมาณขยะ จากล่องเครื่องดื่ม จากน้องๆอนุบาล ประถม 1 – ประถม 6 และจากถังคัดแยกขยะโดย นักเรียน ม. 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปรีไซเคิล 141.5 กิโลกรัม และมีเป้าหมายในการลดใช้ขยะชนิดอื่น โดยการงดใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว เช่นแก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ถุงพลาสติก สิ่งที่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้ให้ความร่วมมือ -งดการใช้โฟมทุกชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -งดการใช้หลอดเครื่องดื่ม มากกว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยคุณยายหญิง แต่ช่วงหลังมีการใช้หลอดกับกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งหลอดเหล่านั้นนำไปใช้ทำหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รณรงค์ให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว และพกถุงผ้า ขยะเศษอาหาร นักเรียน และครูวิทยาศาสตร์ นำไปผลิตปุ๋ยน้ำ นำไปเลี้ยงไส้เดือน #AmpornpaisarnZeroWaste #zerowaste #โลกสวยด้วยมือเรา #ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเอง

Continue reading