วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  

Continue reading


โครงการ”ฝึกงานแทนคุณโรงเรียนเก่า”

น.ส.มนัสนันท์ ทองภูธร เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอัมพรไพศาลตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1 ถึง 6 และได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน คณะโรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน เป็นศิษย์เก่าที่ได้เข้ามาขอร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตามโครงการ”ฝึกงานแทนคุณโรงเรียนเก่า” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566    น.ส.มนัสนันท์ ทองภูธร ศิษย์เก่าของโรงเรียนอัมพรไพศาลถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ใหญ่ เข้าแนะแนวคณะและสาขาให้กับน้องๆม. 6   กล่าวแนะนำเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่นำมาปรับใช้ในสังคมที่กว้างขึ้น   ดูแลความเรียบร้อยช่วยคณะครูในการพาน้องๆม. 6ไป Eat out  

Continue reading


ศิษย์เก่าร.ร.อัมพรไพศาล มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและครู

  ศิษย์เก่าร.ร.อัมพรไพศาล มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและครู น.ส.เบญญาภา ตั้งรักษา (แป้ง) เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 5 ได้ลาออกไปตอนจบม.4 ปี 2556 เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดน จนจบปริญญาตรีด้านชีววิทยาโมเลกุล และ จบปริญญาโทด้านชีววิทยาระบบที่ University of Skövdeตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ University of Gothenburg และทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยและ บริษัท Astrazeneca วิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจด้วยmRNA   น.ส. นภสร ธีรอัครวิภาส(นิว) เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นม.1จนจบชั้นม.6จากโรงเรียนอัมพรไพศาลปี 2556 รุ่นกตัญชลี ปัจจุบันจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครและทำงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี(Auditor) อยู่บริษัท Deloitte Thailand   ขอขอบคุณที่ยังคิดถึงโรงเรียน

Continue reading


จัดกิจกรรม Eat Out ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดกิจกรรม Eat Out ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมและมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table manners) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ Rama Gardens   คณะครูและกรรมกรนักเรียน   คณะครูและตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ นางสาวภัทรธิดา ดวงแก้ว นางสาววลีรักษ์  รักซเติน   อาจารย์ใหญ่ คณะครู และนักเรียน         For multiple setting   Italian tilamisu with Vanilla Ice cream Homemade spinach and cheese bread   Green pea soup with almond   […]

Continue reading


สวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันแรกของเทศกาลเข้าพรรษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

Continue reading


ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10

  ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10 28 กรกฎาคม ของทุกปี ดอกรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10 ที่ปลูกอยู่ในโรงเรียนอัมพรไพศาล ปากเกร็ด นนทบุรี ออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น ถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่านผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า   ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้หอมไทยแท้ ต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย   เครดิตภาพ : ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล (ถ่ายเมื่อเช้า)27/07/66  

Continue reading


วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Continue reading


กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี2566

โรงเรียนอัมพรไพศาล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ฮีโร่เป็นได้ไม่ยาก แค่มาร่วมบริจาคโลหิต” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมพรวดี โรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.2

นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่วัดสามง่าม ตำบลลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี ระหว่าง วันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มอบนักเรียนให้พระอาจารย์ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตัวแทนนักเรียนมอบ พาน กรวย ธูปเทียนแด่พระอาจารย์ กิจกรรมเชือกผูกใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น

Continue reading